ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne hjemmesider

www.platogroup.eu

www.igoprofil.dk

www.promotivnordics.dk

www.compacon.dk

styres og drives af Plato group ApS i København (herefter kaldet "Plato group"). Plato group er indregistreret i Danmark med CVR-nr. 33357915.

Når en bruger anvender denne hjemmesider og/eller ser de oplysninger, der tilbydes på eller via denne hjemmesider, accepterer brugeren gyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse (disclaimer). Denne ansvarsfraskrivelse vedrører hele indholdet af Plato group’s hjemmesider og gælder alle, som besøger hjemmesiderne og/eller ser de oplysninger, der tilbydes på (eller via) denne hjemmesider.

Plato group udviser størst mulig omhu angående udviklingen, indholdet, tilgangen, fuldstændigheden, korrektheden, pålideligheden og aktualiteten af oplysningerne på firmaets hjemmesider. Alligevel kan firmaet ikke garantere at oplysninger på dets hjemmesider er korrekte og/eller komplette og/eller tilgængelige og/eller ajourførte.

Plato group kan ikke påtage sig noget ansvar for og/eller nogen hæftelse for skader eller tab, som en bruger og/eller tredjemand måtte lide som et resultat af brug af oplysninger, data, meninger, ideer, osv., på firmaets hjemmesider, eller såfremt disse oplysninger er ukorrekte og/eller ufuldstændige, eller såfremt det midlertidigt eller på anden måde er umuligt at læse oplysningerne på hjemmesiderne. Dette gælder også skade forårsaget fordi oplysningerne ikke er ajourførte eller er forældede samt skade forårsaget af eller iboende i distribution af oplysninger via internettet. Nævnte udelukkelser af ansvar gælder for enhver mulig skade i hvilken som helst form, direkte eller indirekte, som brugeren af oplysninger på hjemmesiden måtte lide.

Alle rettigheder angående oplysningerne på hjemmesiden, inklusive immateriel ejendomsret, ligger hos Plato group. Det er ikke tilladt at offentliggøre, gengive, redigere eller overdrage (oplysningerne på) hjemmesiden eller nogen del deraf uden forudgående skriftligt samtykke fra Plato group.

Plato group forbeholder sig ret til af egen drift fuldt eller delvist at ændre eller slette indholdet på firmaets hjemmesider og i denne ansvarsfraskrivelse uden forudgående meddelelse. Ændringer i ansvarsfraskrivelsen vil blive offentliggjort på Plato group’s hjemmesider. Plato group anbefaler derfor at du læser hjemmesiderne og denne ansvarsfraskrivelse regelmæssigt.

Denne ansvarsfraskrivelse blev sidst ændret den 24. august 2018
 

E-mail disclaimer

 

Indholdet i denne e-mail (inkl. vedhæftede filer) er udelukkende tiltænkt modtageren. Plato group ApS (herefter kaldet "Plato group") kan ikke holdes ansvarlig for korrekt og fuldstændig overførsel af oplysningerne i denne e-mail eller forsinkelse af modtagelsen af nogen art. Plato group garanterer, at en afsendt e-mail er blevet scannet for virus, men kan ikke garantere, at e-mailen ikke overføres uden overtrædelser eller indgreb af tredjepart. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager af denne e-mail, beder vi dig hurtigst muligt oplyse Plato group dette ved at returnere e-mailen og herefter slette den. Vi gør opmærksom på, at enhver videregivelse, kopiering, distribution eller uretmæssig brug af indholdet i denne e-mail er forbudt.

 

Denne ansvarsfraskrivelse blev senest ændret den 24. august 2018

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på:

32 72 00 50 alle hverdage fra 09.00 - 16.00

LogoTool